Vyhodnotenie dotazníka o budúcej podobe Námestia 1. mája

Milí spoluobčania,

v uplynulých týždňoch sme v našej obci realizovali prieskum o budúcej podobe Námestia 1. Mája. Mali ste  možnosť zapojiť sa do prieskumu formou dotazníka, kde ste zodpovedali niekoľko otázok týkajúcich sa súčasnej podoby námestia, ale aj ako si námestie predstavujete, a ako by malo podľa Vás vyzerať. Dotazník bol distribuovaný do všetkých domácností v obci a dotazník ste mohli vyplniť elektronicky, či už na webovej stránke obce alebo na sociálnej sieti. Boli sme veľmi milo prekvapení záujmom o tento prieskum. Týmto by sme sa Vám chceli poďakovať, že ste sa zapojili, a tým ukázali, že máte záujem sa aktívne podieľať na budovaní našej obce. Do prieskumu sa zapojilo 511 ľudí. Možnosť vyplniť dotazník v elektronickej podobe využilo 272 ľudí a v printovej forme 239. Pripájame Vám výsledky prieskumu a možnosť nahliadnuť, ako ste odpovedali pri jednotlivých otázkach. Ešte raz ďakujeme a dodávame, že výsledky z prieskumu budú využité pri projektovej fáze k získaniu nového námestia.

ĎAKUJEME