Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Brezno od 29.6.2021 od 10:00 hod do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.