VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU !!!

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Brezno !!!