VII. ročník súťaže o putovný pohár starostu obce, memoriál Pavla Zelenčíka

DHZO Valaská v spolupráci s obcou, Vás pozývajú na VII. ročník súťaže o putovný pohár starostu obce a Memoriál Pavla Zelenčíka, dňa 15. júna o 13.00 hod na ihrisku pri odbornom učilišti. Súťaž bude zároveň II. kolom THL ligy.