Valaštianske kultúrne a športové podujatia – Leto 2024

Obec Valaská v spolupráci s Občianskymi združeniami obce Valaská, si pre Vás pripravila pestrý program kultúrnych a športových podujatí, na ktoré vás všetkých touto cestou srdečne pozývame