UBYTOVANIE PRE OBČANOV UKRAJINY!!!!

Vážení spoluobčania,

v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a  s hromadným príchodom cudzincov – štátnych občanov z Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov   na územie Slovenskej republiky žiadame všetkých občanov – fyzické osoby, resp. podnikateľov vo Valaskej, ktorí poskytujú ubytovanie práve štátnym občanom Ukrajiny aby túto skutočnosť bezodkladne nahlasovali na obecný úrad na tel. č. 0904 414 644. Ďakujeme.