STRETNUTIE K PLÁNOVANEJ CYKLOTRASE BREZNO -VALASKÁ

11. marca 2020 so začiatkom o 17.00 hodine, v priestoroch bývalého MNV (miestnosť bývalého „Mývalu“) v materskej časti obce.

Vážení spoluobčania,

dňa 11. marca 2020 so začiatkom o 17.00 hodine sa v priestoroch bývalého MNV (miestnosť bývalého „Mývalu“), v materskej časti obce uskutoční stretnutie k pripravovanej cyklotrase Brezno – Valaská.

Účasť na stretnutí potvrdil primátor mesta Brezno a pracovníci investičného odboru mestského úradu v Brezne. Spoločne predstavia projekt cyklotrasy, ktorý sa má v krátkej dobe realizovať.

Teším sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Peter Jenča, starosta obce