Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

oznamuje občanom obce Valaská, že v dňoch 21.10.-22.10.2020 budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci na uliciach Mierová, Pod Dielom, Robotnícka, Strojárenská.