STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa. V mesiaci október budú pracovníci spoločnosti realizovať cyklické odpočty vodomerov v našej obci.