STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. INFORMUJE – ODPOČTY VODOMEROV

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom obce Valaská, že v dňoch 8. – 12. 6. 2020 vrátane budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v obci.

Z dôvodu znižovania priameho kontaktu odčítačov s odberateľmi v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID – 19, odčítači budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré v zime slúžili k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené brány a uviazali psov.

Ďalej žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Tieto opatrenia boli prijaté v záujme odberateľov aj zamestnancov spoločnosti.