Starosta obce Valaská spolu so žiakmi ZŠ J. Simana vo Valaskej vyhlasujú 11. ročník akcie VYČISTIME SI OBEC, ktorá sa bude konať 18.04.2023