Športové stredy obce Valaská 2023

Obec Valaská a športová komisia pri OcZ srdečne pozýva na športové stredy, ktoré sa budú konať od 12.7. do 23.8. na multifunkčnom ihrisku vo Valaskej.