SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ

PRIEBEH TESTOVANIA V ŠTYROCH KROKOCH

1️⃣Registrácia: Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo.

2️⃣Testovanie: Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.

3️⃣Vyhodnotenie testu: Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

4️⃣Prevzatie testu: Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

👍V PRÍPADE NEGATÍVNEHO VÝSLEDKU TESTU

Úrady odporúčajú zúčastniť sa aj druhého kola celoplošného testovania a dodržiavať protiepidemické opatrenia.

☝️V PRÍPADE POZITÍVNEHO VÝSLEDKU TESTU

❗️Presuňte sa do 10-dňovej domácej karantény, ak karanténu nemôžete absolvovať z akýchkoľvek dôvodov v domácom prostredí, za odplatu ju môžete absolvovať v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré si vyberiete, informujte svojho lekára.

❗️Nestretávajte sa s inými osobami, okrem tých v spoločnej domácnosti, nikam necestujte, neprijímajte návštevy.

❗️Sledujte svoj zdravotný stav a vlastné príznaky typické pre ochorenie COVID-19 (kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu) a merajte si telesnú teplotu, v prípade objavenia príznakov kontaktuje svojho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.

❗️Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch v prípade, že ste posledné tri dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou osobou alebo osobou pozitívnou na koronavírus. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test.

DODRŽIAVAJTE ZÁSADY R.O.R.

😷Noste RÚŠKO s prekrytými ústami aj nosom.

↔️Dodržiavajte ODSTUP od cudzích ľudí.

🧴Často a dôkladne si umývajte RUKY.