SPEVOKOL LIPKA 20. výročie

Obec Valaská a MO MS vo Valaskej Vás srdečne pozývajú na slávnostný koncert matičného speváckeho zboru obce Valaská pri príležitosti 20. výročia SPEVOKOLU LIPKA. Hosťami koncertu budú Martin Vetrák a Tanečný orchester Valaská. Koncert sa uskutoční v sobotu dňa 12.11.2022 o 16:00 hod v Kultúrnom dome vo Valaskej.