Sociálny čin roka 2019

Ak poznáte vo svojom okolí  spoločenskú organizáciu, občianske združenie, akékoľvek zariadenie, právnickú, alebo fyzickú osobu, ktorá si za svoj počin a ľudský prístup zaslúži nielen našu  vďaku, ale aj ocenenie Sociálny čin roka 2019 za významnú pomoc rodinám, vypíšte priloženú prihlášku do

20. októbra 2020 a svoju nomináciu pošlite na e – mailovú adresu okv@employment.gov.sk.

Informácie nájdete na internetovej stránke www.employment.gov.sk.

Nebuďme ľahostajní a nevšímaví. Vďaka aj v takejto podobe  motivuje a  inšpiruje.