Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Po prvýkrát v histórii Slovenska sčítanie obyvateľov, domov a bytov bez účasti obyvateľov s využitím existujúcich registrov. Sčítaním je poverená obec.