Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Po prvýkrát v histórii Slovenska sčítanie obyvateľov, domov a bytov bez účasti obyvateľov s využitím existujúcich registrov.

Aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické sčítanie obyvateľov realizuje podľa zákonom stanovenej doby sčítania v termíne od 15.02 2021 do 31.03.2021. Vláda SR rozhodla o zmene zákona o sčítaní z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajúcim šírením COVID-19. Po jej schválení sa asistované sčítanie bude realizovať v termíne od 01.04.2021 do 31.10.2021, aby si povinnosť sčítania mohli splniť aj obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby. Cieľom kampane je, aby sa čo najviac obyvateľov sčítalo elektronicky v čase od 15.02.2021 do 31.03.2021 a v súvislosti s pandémiou čo najbezpečnejšie. Obyvateľ má možnosť sa sčítať prostredníctvom formulára na stránke www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ďakujeme za pochopenie aj za spoluprácu doterajšiu aj budúcu pri realizácii SODB2021.