„Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská – Námestie 1. mája“ – vyhodnotenie súťaže

Od 31.3.2020 prebiehala verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž návrhov „ Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská – Námestie 1. mája“ , ktorej cieľom bol výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred obecným úradom. Dňa 8.7.2020 sa konalo hodnotiace rokovanie poroty, ktorá vyberala víťaza z 12-tich súťažných návrhov. Víťaza súťaže, ako aj celkové poradie návrhov si môžete pozrieť na odkaze nižšie.  https://www.archinfo.sk/diela/revitalizacia-verejnych-priestorov-obce-valaska-namestie-1-maja-vysledky-sutaze.html