REFERENDUM 21.01.2023 – špeciálna voľba

Osoba, ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; alebo aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti môže podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie na Okresnom úrade v Brezne, alebo na okresnom úrade v mieste, kde sa zdržiava, a to  sám alebo prostredníctvom inej osoby výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu, a to najskôr v pondelok 16. januára 2023, najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t. j. piatok 20. januára 2023 do 12.00 h.

Telefónne číslo na podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania – Mgr. Mária Fiľová, zapisovateľka špeciálnej volebnej komisie: 0961 622 923

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke ministerstva vnútra – link: https://www.minv.sk/?r23-sshinfo1 

Ďalej pripomíname, že hlasovací preukaz je možné si vybaviť už len osobne na obecnom úrade najneskôr v piatok 20.1.2023 počas úradných hodín obecného úradu.