Projekt Podpora Opatrovateľskej služby II.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby II. v obci Valaská.

Trvanie projektu:

December 2021 – November  2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.