PRÁZDNINOVÁ VESELICA

Kedy: 7. augusta 2021

Čas: o 18.30 h

Kde: v materskej časti pri HPU

Účinkujúci: Tanečný orchester obce Valaská a DJ Vincúr

Občerstvenie a tombola

Cena vstupenky: 5,- Eur/osoba

Tel. kontakt: 0905 717 314