POZOR!!! ZBER OBJEMOVÉHO ODPADU 9. – 10. JÚNA 2020

Obec Valaská oznamuje občanom, že v dňoch od 9. júna do 10. júna bude prebiehať zber  objemného odpadu.

V Novej Valaskej budú pristavené 2 kontajnery za obecným úradom,

2 kontajnery budú v materskej časti na Ceste Osloboditeľov oproti Prepadlisku a

 na Piesku bude 1 kontajner na Robotníckej ul., pri studničke a 1 kontajner Pod dielom.

Upozorňujeme, že do pristavených kontajnerov je zakázané ukladať stavebný odpad, eternit, pneumatiky, farby a nebezpečný odpad.