POZOR!!! Začínajú stavebné práce na rekonštrukcii cesty I/66. Od pondelka, 12. apríla začínajú dopravné obmedzenia predbežne do 2. septembra 2021

Vážení občania,

od pondelka, 12. apríla 2021 sa začínajú stavebné práce na rekonštrukcii cesty I/66. V rámci stavby „Oprava cesty I/66 v obci Podbrezová v úseku s dotykom s areálom  Železiarní  Podbrezová a.s.“ budú na  ceste pre vodičov motorových vozidiel dopravné obmedzenia. Doprava bude vedená iba v jednom jazdnom pruhu a v pracovnej dobe stavby sa bude riadiť pomocou odborne spôsobilých osôb. Mimo pracovných hodín stavby bude doprava riadená svetelnou dopravnou signalizáciou.

Obmedzenia budú celodenné a odhadom budú trvať do konca hlavných prác na ceste I/66. Termín ukončenia obmedzení je predbežne stanovený na 2. septembra 2021. Celkový rozsah opravy má dĺžku 571 metrov.

Oprava cesty sa bude členiť na nasledovné objekty: oprava statiky vozovky a živičného povrchu, oprava chodníka vpravo, oprava oporného múru vpravo, oprava kanalizácie. Práce sa začínajú realizáciou nových kanalizačných potrubí.  


​Objednávateľ stavebných prác t.j. Slovenská správa ciest pripravila pre automobilovú dopravu do 3,5 tony obchádzkovú trasu na odľahčenie dopravného zaťaženia v mieste realizovaných prác. Automobily idúce po ceste I/72 na trase Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica budú v obci Bystrá nasmerované na cestu II/584 smer Tále a následne na cestu III/2373. Tá bude od križovatky k hotelu Golf zjednosmernená po Krpáčovo v dĺžke 3,8 km. Od križovatky k penziónu Grizly bude opätovne vedená v obojsmernej prevádzke cez obec Dolná Lehota a obec Podbrezová časť Lopej až k ceste I/66.