POŠTA VALASKÁ – DȎLEŽITĚ INFORMÁCIE PRE POBERATEĽOV DÁVOK – AKTUALIZÁCIA OZNÁMENIA

Pošta Valaská žiada poberateľov dávky, ktorí sú pozitívni, alebo sú v karanténe, aby kontaktovali poštu na tel. č. 048/617 60 21.

Týmto osobám, po telefonickom dohovore bude dávka doručená do miesta trvalého bydliska.

Termín na vyplatenie dávok pre ul. Hronská 18, 20, 22 je vyhradený na deň 18. marec 2021 v čase od 09:00 do 10:00 hodiny. Doručovateľky za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok doručia dávky do miesta trvalého bydliska. Ostatné dávky budú vyplácané obvyklým spôsobom.

Pošta Valaská žiada všetkých občanov, ktorí sa ocitli v danej situácii, aby plne rešpektovali všetky prijaté platné nariadenia a na poštu nechodili.

Pošta Valaská uisťuje všetkých občanov, že jej záleží na bezpečnosti a zdraví svojich klientov a prijíma také opatrenia, ktoré majú chrániť nielen ich ale aj zamestnancov pošty.