POETICKO-HUDOBNÝ VEČER PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV

25. marec 2022 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome vo Valaskej

Dramaturgicky program pripravil a programom sprevádza Miroslav Kapusta

Ďalší účinkujúci: Mária Pacerová , Marcel Páleš, Anna Drevická, Martina Mojžišová, Viktor Svetlík, Paula Petríková, Štefan Gazdík, Roman Buhovecký, Jozef Mareš

Milí spoluobčania, pri príležitosti Dňa učiteľov vám dávame do pozornosti kultúrno-spoločenské podujatie určené predovšetkým našim pedagógom ako prejav vďaky.