Plánované prerušenie elektrickej energie

SSE Distribúcia, a.s. informuje, že dňa 18. januára 2022 od 7.30 do 15.00 h. bude na ul. Švermova 451/1, Valaská (EIC 24ZSS12113110007) prerušená dodávka el. energie, z dôvodu revízie el. zariadenia.

Bližšie informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) pre miesta spotreby, ktorým zabezpečujeme dodávku elektriny, nájdete na internete: www.ssd.sk ⇒ Plánované odstávky

Dodávka el. energie bude prerušená aj dňa 19. januára 2022 od 7.30 do 15.00 h. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Miesta odstávok el. energie sú uvedené v prílohe oznámenia.