Plánované prerušenie distribúcie el. energie

Zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Západoslovenská distribučná, a.s. nám bolo oznámené že dňa 24.5.2022 od 8:00 hod do 15:30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

EICDátum a hodina
začiatku
Dátum a
predpokladaná
hodina ukončenia
Adresa miesta spotrebyDôvod odstávky
     
24ZSS1211131000924. 5. 2022 8:0024. 5. 2022 15:30Hronská 417/1, Valaskárevízia el. zariadenia
24ZSS1211190000F24. 5. 2022 8:0024. 5. 2022 15:30Trieda Dukelských hrdinov 453/AB, Valaskárevízia el. zariadenia
24ZSS1211255000724. 5. 2022 8:0024. 5. 2022 15:30Námestie 1. mája 538/1, Valaskárevízia el. zariadenia