Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 12.10.2022 od 7:30 hod do 15:30 hod bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy. Miesta a lokality, kde bude obmedzená distribúcia elektriny je uvedené v prílohe tohto oznámenia.