Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE Distribúcia, a.s. informuje, že dňa 22.3.2022 od 7:30 hod do 15:30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Distribúcia elektriny bude prerušená na ul. Mierová 198, Mierová 389.

Bližšie informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) pre miesta spotreby, ktorým zabezpečujeme dodávku elektriny, nájdete na internete: www.ssd.sk ⇒ Plánované odstávky

Miesta odstávok el. energie sú uvedené v prílohe oznámenia.