OZNAM – ZBER OBJEMNÉHO ODPADU V NAŠEJ OBCI

Milí Valašťania,

v dňoch od 31. marca do 03. apríla bude v našej obci prebiehať zber objemného odpadu. Kontajnery na objemný odpad budú pristavené nasledovne:

👉 V časti Nová Valaská za Obecným úradom, na Hronskej ulici a Švermovej ulici.

👉 V Materskej časti obce na Ceste Osloboditeľov pri ihrisku.

👉 V časti Piesok na Robotníckej ulici pri studničke a v Doline.

👉Do objemného odpadu patrí: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá, okná, radiátory, WC a pod.👈

❗️ Do objemného odpadu nepatrí: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.❗️