Oznam pre vlastníkov psov – trvalé označenie psa transpondérom (čipom)

Obec Valaská v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom (čipom).