OZNAM-Pneumologická ambulancia NsP Brezno,n.o.

Pneumologická ambulancia NsP Brezno,n.o. je od 07.02.2022 až do odvolania mimo prevádzky z dôvodu práceneschopnosti lekárky MUDr. Volentierovej.

Vzhľadom na skutočnosť, že NsP Brezno, n.o. nedisponuje ďalším pneumológom nemocnica nevie zabezpečiť jej zastupovanie. Nemocnica žiada pacientov aby počas tejto zhoršenej epidemiologickej situácii zbytočne necestovali za účelom vyšetrenia na ambulancii TaPCH.

Informácie o vývine situácie budú pravidelne aktualizované  na webovej stránke nemocnice