Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania

Obec Valaská v zastúpení starostom obce a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov základná organizácia Valaská, Vás pozýva na pietne Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia 27. augusta 2021, so začiatkom o 16:00 hodine na námestí 1. mája vo Valaskej.