OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V BREZNE INFORMUJE

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 Okresné riaditeľstvo PZ v Brezne informuje o upravenom rozsahu stránkových hodín v týždni určených na vybavovanie žiadostí občanov nasledovne:

  • v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. od 16.03.2020 do 23.03.2020.