Odvolanie mimoriadnej situácie

Z dôvodu novelizácie zákona č. 42/1994 došlo k zmene definovania mimoriadnej udalosti v súvislosti s nežiaducim výskytom medveďa hnedého, ako aj opatreniami v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s touto mimoriadnou udalosťou.

Z uvedeného dôvodu prednosta Okresného úradu Banská Bystrica

odvolal dňa 17. júna  2024 o 07:00 hod.