ODKAZ PRE STAROSTU

Vážení spoluobčania, na našom webovom sídle spúšťame novú aplikáciu odkazprestarostu.sk, ktorá Vám ponúka priestor pre nahlásenie podnetov a problémov vo Vašom okolí. Podnety sú komunikované so samosprávou a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti.Veríme, že aplikácia nájde svoje opodstatnenie a urýchli riešenie podnetov a problémov, ktoré Vás trápia.