ODCHODY AUTOBUSU NA REGIONÁLNE OSLAVY 77. VÝROČIA SNP – KRPÁČOVO – 21. AUGUST 2021

Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

kto má záujem zúčastniť sa regionálnych osláv SNP v Krpáčove, môže tak využiť bezplatný odvoz autobusom, tak ako je uvedené v prílohe oznámenia.