ODBER KRVI

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Valaská v spolupráci s mobilnou transfúznou stanicou Vás srdečne pozývajú odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 29. júna 2021 o 8:00 hod do 10:00 hod v priestoroch Kultúrneho domu vo Valaskej.

Na odber si so sebou prineste Občiansky preukaz aj kartičku poistenca.