ODBER KRVI

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Valaská v spolupráci s mobilnou transfúznou stanicou Vás srdečne pozývajú na ODBER KRVI dňa 7. marca 2022 od 8.00 hod do 10:00 hod v priestoroch kultúrneho domu vo Valaskej.