Obnov svoj rodinný dom

Vážení spoluobčania,

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci plánu obnovy poskytuje príspevok na obnovu rodinných domov.
Príspevok môžete použiť na zateplenie domu, strechy, výmenu okien a iné opatrenia. Najbližšia regionálna kancelária, kde vám odborne poradia je v Banskej Bystrici na Kuzmányho ulici 5. Viac informácií sa dozviete na webstránke www.obnovdom.sk alebo telefonicky na bezplatnej Zelenej linke 0800 144 440