OBECNÝ ÚRAD BUDE OD 22. do 31. 12. 2020 PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ

Vážený občania, na základe opatrení vyhlásených Vládou SR na obmedzenie mobility obyvateľov vám oznamujeme, že Obecný úrad vo Valaskej bude v dňoch od 22. do 31. 12. 2020 pre verejnosť úplne ZATVORENÝ. Medzi sviatkami bude chod úradu zabezpečovať len obmedzený počet pracovníkov.

V prípade neodkladných záležitostí nás môžete kontaktovať na tel. č.: 0911 547 835

Všetky kontakty sú zverejnené na webovom sídle obce www.valaska.sk

Občania môžu svoje podania, žiadosti podávať elektronicky na adresu: podatelna@valaska.sk. Žiadame všetkých, aby pri všetkých svojich podaniach uvádzali telefónne číslo.

Ďakujeme za pochopenie