Obecná knižnica A. A. Baníka od 1.júna 2020 opäť otvorená

Milí čitatelia,

nakoľko došlo k uvoľneniu opatrení, obecnú knižnicu A. A. Baníka otvárame podľa platného knižničného poriadku a za dodržania hygienických opatrení od 1. júna 2020.

Pondelok: 12:30 – 15:30

Utorok: Nestránkový deň

Streda: 12:30 – 16:30

Štvrtok: 12:30 – 15:30

Piatok: 8:00 – 11:00

Knižnica bude dostupná výlučne vo vymedzenom čase. Bezpečnostné informácie sú umiestnené pri vstupe do knižnice a čitatelia sú povinní riadiť sa pokynmi personálu.

Do knižnice je možný vstup jednotlivo, s rúškami a pri vstupe je potrebné dezinfikovať si ruky.