OBEC RUŠÍ PODUJATIA A STRETNUTIA

Zrušené sú tieto stretnutia a podujatia organizované obcou: stretnutie s podnikateľmi v obci Valaská – 9.3. 2020 o 17.00h; stretnutie s občanmi – 11.3., 18. 3., 25. 3. 2020; Uvítanie detí do života – 18.3. 2020, DEŇ UČITEĽOV – 20. 3. 2020

Obec Valaská, v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Jenčom, rozhodla o dočasnom zrušení všetkých stretnutí a podujatí organizovaných obcou. Toto opatrenie sa vydáva na základe celoslovenskej situácie s vírusom COVID-19, aby sa zamedzilo, resp. minimalizovalo šírenie choroby. Plánované podujatia obcou budú presunuté na náhradný termín o čom bude obec všetkých informovať.

Obec neodporúča účasť na hromadných podujatiach – športových, kultúrnych, spoločenských a pod. Zároveň vyzýva organizátorov takýchto podujatí, aby zvážili organizovanie podujatí, resp. prijali preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Všetky potrebné informácie budú zverejňované na webovom sídle obce FB a obecným rozhlasom.