Možnosť očkovania sa proti COVID-19

Vážení občania

Mobilné očkovacie centrum BBSK ponúka občanom možnosť očkovania sa proti  COVID-19. V prípade, že občania majú záujem, je to potrebné nahlásiť na obecný úrad, počas úradných hodín, na tel. č. 67 11 500 alebo elektronicky,  prostredníctvom e-mailu na adresu: podatelna@valaska.sk najneskôr do 19. 10. 2021, vrátane.

V prípade, že záujem bude dostatočný v najbližších mesiacoch MOC BBSK zabezpečí očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen – Johnson & Johnson (od 18 rokov) a rovnako aj dvojdávkovou vakcínou COMIRNATY – Pfizer/BioNTech (od 16 rokov v sprievode zákonného zástupcu).

V čase nahlasovania je vhodné nahlásiť aj akou vakcínou chcete byť zaočkovaní.

Výhoda očkovacej látky Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson je , že je jednodávková, už po 14 dňoch po aplikácii ste považovaný za kompletne zaočkovaného a môže získať green pass (digitálny COVID preukaz EÚ).

Termín očkovania bude v dostatočnom termíne oznámený, aj kde bude v obci vykonávaný.