MIMORIADNA ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU LINIEK PRAVIDELNEJ PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

SAD ZVOLEN, a. s. informuje, že BBSK ako príslušný dopravný správny orgán a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme nariadil s platnosťou od 02. 04. 2020 do odvolania mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy spočívajúcu v zavedení mimoriadneho režimu „COVID-19“, v ktorom budú dopravné služby zo strany dopravcu počas mimoriadnej situácie na uvedených autobusových linkách POSKYTOVANÉ V MIMORIADNE OBMEDZENOM ROZSAHU.

Aktualizované cestovné poriadky nájdete tu