MIMORIADNA ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU LINIEK PRAVIDELNEJ PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY ZAVEDENÍM REŽIMU „ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY“ S PLATNOSŤOU OD 10. MÁJA 2020 DO ODVOLANIA

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme nariadil s platnosťou od 10. mája 2020 do odvolania mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy spočívajúcu v zavedení režimu „ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY“, v ktorom budú dopravné služby zo strany dopravcu počas mimoriadnej situácie na uvedených autobusových linkách poskytované v režime „ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY“. Aktualizované cestovné poriadky nájdete na webovej stránke https://www.sadzv.sk/.