Komunitný plán sociálnych služieb obce Valaská – Dotazník

Vážení spoluobčania. Obec Valaská sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie  2023-2030 obracia na Vás s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka máte možnosť zapojiť sa do samotného procesu komunitného plánovania a prispieť k skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb na území našej obce.  Chceme poznať aj Vaše názory a zapracovať ich do pripravovaného materiálu.