Jánska vatra

Obec Valaská v spolupráci s MO MS, DHZO a TS Valaská, Vás srdečne pozývajú na zapaľovanie Jánskej vatry na Lipovej, dňa 21. júna so začiatkom o 18.30 hod fakľovým sprievodom z námestia.