Grantový program: „Naštartujeme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

Ako sme Vás už skôr informovali, na ulici TDH bol ukončený projekt Oddychová zóna „Parčík“.

Vybudovaním oddychovej zóny vznikol nie len atraktívny ale aj funkčný priestor. Bude spĺňať hlavne oddychovú funkciu, kde si obyvatelia ale aj návštevníci budú môcť posedieť a pokochať sa farebnosťou a pestrosťou výsadby, ktorá bude obklopovať umiestnené lavičky. Zrekonštruovaný chodník poskytne bezpečný prechod a jeho povrch bude plniť aj vodopriepustnú funkciu. Estetickú funkciu budú plniť vysadené stromy, kry, okrasné trávy a trvalky, ktoré boli druhovo zvolené tak, aby kvitli postupne počas celého roka. Vybrané boli druhy, vhodné do vidieckeho prostredia. Tiež boli zvolené kvitnúce druhy, ktoré sú medonosné a lákajú včely. Keďže je priľahlý priestor vyspádovaný práve do tejto zóny, bude spĺňať aj vodozádržnú funkciu. Výsadba bude pod terénom a tým vznikne tzv. dažďová záhrada, ktorá využije vodu z priľahlých komunikácií a spevnených plôch. Vďaka tomu bude zóna slúžiť aj na ochladzovanie okolitého priestoru a vytvorí príjemnú mikroklímu. Tri osadené lavičky poslúžia na oddych a vychutnanie si tohto priestoru.

Na tento projekt získala obec Nenávratný finančný príspevok z grantového programu „Naštartujeme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ v rámci Výzvy GP-P MPCH–2022/14/2 a Priority č. 3: Obnova a rozvoj obcí Opatrenie č. 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry Špecifický cieľ 3: Zvýšiť atraktivitu obcí pre obyvateľov a návštevníkov.