FUNGOVANIE NEMOCNIČNÝCH AMBULANCIÍ NsP BREZNO OD 6. APRÍLA 2020

Nemocnica s poliklinikou v Brezne oznamuje svojim pacientom, že vzhľadom na vážny , ale nekritický vývoj pandemickej situácie spojenej s koronavírusom s účinnosťou od pondelka 6. apríla 2020 znovu dáva do obmedzenej prevádzky niektoré svoje ambulancie, ktorých činnosť bola dočasne pozastavená.