ENVIRODEŇ na ZŠ J. Simana

Srdečne Vás pozývame na spoločnú akciu obce- TS- školy a širokej verejnosti. Vyčistime si spoločne našu obec a okolie od smetí a neporiadku pri príležitosti Dňa ZEME v piatok 22.4.2022 so zrazom o 9:50 hod na námestí vo Valaskej.

Tešíme sa, že naše pozvanie prijmete.